By

Tích hợp Octotree vào Gitlab trên Safari

Introduce octotree and how to integrate it into gitlab in Safari browser

Tổng quan

Khi làm việc với source control (Github, Gitlab…) trên browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera…), chúng ta thường gặp khó khăn và mất thời gian khi truy cập vào file và folder trên repository. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi octotree ra đời. Nó giúp bạn xem và tương tác với source control dưới dạng “cây thư mục”, như thế này:

Safari extension:

  1. Download octotree.safariextension
  2. Open Safari > Develop > Show Extension Builder > Add extension
  3. Chọn octotree.safariextension > Install > Reload

Tích hợp cho Gitlab trên Safari

Mặc định, Octotree chỉ chơi với Github, chúng ta cần làm thêm vài bước sau đây để nó có thể chơi được với Gitlab. Ở đây mình sẽ hướng dẫn trên trình duyệt Safari:

  1. Open octotree.safariextension with sublime
  2. Open file info.plist
  3. Tìm tới dòng <string>https://gitlab.com/*</string>, thêm 1 dòng mới vào là domain gitlab mà bạn đã đăng ký, ở đây mình ví dụ domain Gitlab của Dwarves Foundation là <string>https://git.dwarvesf.com/*</string>
  4. Tìm tới dòng <string>gitlab.com</string> và thêm vào 1 dòng với domain gitlab của bạn, ví dụ; <string>git.dwarvesf.com</string>
  5. Save changes
  6. Open Safari > Develop > Show Extension Builder > octotree > Reload

Done! Sau khi configure xong, bạn vào gitlab sẽ thấy octotree đã được tích hợp vào Safari thành công!